Facit Förlags AB
Box 537
201 25 Malmö
SVERIGE
Facit Förlags AB info@facit.se

Tel: 040-25 88 53Startsida
FACIT Special Classic 2022
FACIT Norden 2020
FACIT Postal X
FACIT Sverige 2021
FACIT Special 2015
Kontakt
Press
Integritetspolicy
Extra kataloginformation
Länkar
Beställ

English

FACIT Special Classic 2022 är ute nu!

Special Classic 2022

Den nya frimärkskatalogen FACIT Special Classic 2022 är ute nu. Beställ den idag!

FACIT Special Classic 2022 omfattar över 500 sidor, är inbunden i hårt omslag och är försedd med ett praktiskt läsband. Katalogen innehåller Nordens alla frimärken fram till 1951 med varianter.

FACIT Special Classic 2022 innehåller bland annat:

 • Artikel om Returetiketter och handstämplar för obeställbara försändelser till Norden.
 • Uppdatering av svenska provtryck, förfalskningar m.m.
 • Artikel om 4 Skilling Banco, leverans 7-10.
 • Artikel om breda och tunna marginallinjer (spisar).
 • Uppdatering av svenska försändelser.
 • Bandfrimärken följer nu SFF:s klassificeringar.
 • Komplettering av frimärkenas färgstyrkor.
 • Massor av nya varianter är införda från Oscar II till Bandfrimärken.
 • Komplettering av praktpriser.
 • Uppdatering av Landstorm I, II och III.
 • Uppdatering av danska frimärken med reklammärke.
 • Pakkeporto-stämplar (grönländska och Avane) är uppdaterade.
 • Artikel om ”Udgaven ’Danmark Befriet’ er bemærkelsesværdig!”
 • Isländska stämplar är uppdaterade.
 • Amerikansk och Brittisk Militärpost på Island under WW II är nu rejält kompletterade och uppdaterade.
 • Uppdatering av Islands påtryck “Í GILDI ’02-’03” på märken och helsaker.
 • Islands avgiftsmärken är uppdaterade.
 • Nytt avsnitt om Islands Sparmärken.
 • Nytt avsnitt om Helsingfors & Tammerfors Stadspost.
 • Från Ringströms Museum för Filateli visas utställningsbladen för Tammerfors Lokalpost.
 • 504 sidor.

Pris 500 kr inkl. 6% moms (frakt tillkommer).

Beställ

Nya och kommande kataloger

Mycket har hänt under de dryga sju decennier som förflutit sedan den allra första Facitkatalogen gavs ut. FACIT 1948 innehöll 256 svartvita sidor i pocketformat. Dagens utgivning omfattar fyra olika kataloger, alla i färg och inbundna med hårt omslag. Antalet sidor har nästan tiodubblats till sammanlagt 2496 sidor.

FACIT Sverige 2021 och FACIT Postal X utkom i november och FACIT Special Classic 2022 har just släppts. Det är också dags för en ny upplaga av FACIT Norden i höst.

Den aktuella utgivningsplanen är:

 • FACIT Postal X - ute nu!
 • FACIT Sverige 2021 - ute nu!
 • FACIT Special Classic 2022 - ute nu!
 • FACIT Norden 2022 - utkommer hösten 2021

Stor Guldmedalj till FACIT Special Classic 2017

Facit Special Classic Large Gold Facit Norden Gold

För första gången någonsin så har ett Stort Guld i litteraturklassen delats ut till en frimärksvärderingskatalog. Under den internationella frimärksutställningen FINLANDIA 2017 i Tammerfors 24-28 maj tilldelades FACIT Special Classic 2017 inte mindre än 95 poäng och därmed ett Stort Guld. Även FACIT Norden 2017 fick mycket högt betyg och blev med 93 poäng tilldelad guld.

FACIT Special Classic och FACIT Norden uppstod när man år 2016 med chefredaktör Gunnar Lithén i spetsen beslutade sig för att dela FACIT Special i två delar. Facit Special Classic innehåller Nordens frimärken fram till 1951 med varianter och specialiteter. Facit Norden innehåller Nordens frimärken från 1951 och framåt med varianter samt perioden före 1951 med utgåva och valör, utan varianter. Båda katalogerna som även innehåller aktuellt redaktionellt material har blivit mycket uppskattade av samlarna.

Vad kostar mina frimärken?

Den första Facitkatalogen kom ut 1947 och har sedan dess blivit en institution och ett måste bland samlare av skandinavisk filateli. Med rätt Facitbok i handen har man inte bara en aktuell priskatalog med samtliga utgivna frimärken utan även en handbok i frimärkssamlandets konst. Författarna består av en katalogkommitté på ca tjugo stycken aktiva och ansedda filatelister som var och en noggrant följer marknaden inom sitt specialområde.

FACIT Special Classic innehåller alla Nordens frimärken med varianter och specialiteter fram till 1951.

FACIT Norden innehåller alla Nordens frimärken fram till den senaste utgåvan. Dock är det endast frimärken från 1951 och framåt som har varianter, tidigare frimärken beskrivs endast med utgåva, valör och pris för normalmärke.

FACIT Postal är en katalog som kommer vart femte år och är inriktad på svenska ortsstämplar och posthistoria vilket är ett väldigt brett och populärt samlarområde inom filatelin.

FACIT Sverige kommer ut vartannat år och är en enklare katalog med endast svenska frimärken. Katalogen är fylld med vackra färgbilder i hög kvalitet och är mycket pedagogiskt utformad. Denna katalog är perfekt att starta sitt samlande med eller för den som på olika sätt har frimärken i sin ägo och behöver få en snabb överblick av värdet.

Filatelistiska nyheter

Ny chefredaktör för Facitkatalogerna!

Efter 15 år som VD och redaktör har Leif Jaråker beslutat att lämna över ansvaret för Facitkatalogerna. Han lämnar dock inte företaget helt då han behåller sin plats i styrelsen. Ny chefredaktör blir Gunnar Lithén, erfaren filatelist och belönad utställare.

Gunnar har arbetat med drift och användarsupport av datorer sedan 1968. Under 19 år arbetade han åt Svenska Försvaret. Från 1987 arbetade han åt internationella företag som NCR Svenska AB, AT & T, Sun microsystems AB och slutligen för Oracle Svenska AB.

Inom filatelin är Gunnar Lithén en av våra främsta posthistoriker och medlem av Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation SSPD. Gunnars expertområde är framförallt svenska ångbåtspostexpeditioner, där han har den främsta kunskapen och dokumentationen som finns att tillgå. Sitt utställningsexponat "Cancellations from Swedish steamship mail post offices from 1869 and up to 1951” har Gunnar ställt ut sedan 2008 och förra året (2013) vann det internationella guldmedaljer både i Thailand och i Brasilien. Gunnar är också medlem i Riksföreningen för Hembygdsfilateli, Stockholms Filatelist-sällskap och Solna Frimärkssamlarförening.

Gunnar kommer som chefredaktör att ansvara för de redaktionella uppgifterna kring Facitkatalogerna. Det är han, tillsammans med katalogkommittén, som kommer att ansvara för uppdateringar samt hålla kontakt med skribenter och annonsörer. Nästa utgivning är Facit Special 2015 som kommer ut lagom till den nationella utställningen BALTEX 2014 i Malmö sista helgen i augusti. Här kommer ni också att kunna träffa Gunnar i Postiljonens monter samt i framtiden även på andra nationella filatelistiska evenemang. Gunnar Lithén utgår från Kista men bolagets adress kommer att vara i Malmö där administrationen kommer att skötas med Lars-Olow Carlsson som ny VD för Facit Förlags AB.

För redaktionella frågor och annonsering:

Facit Förlags AB
Gunnar Lithén
Vejlegatan 9, 5tr
164 44 Kista
Tel: 070-378 00 11
gunnar.lithen@facit.se

För fakturering och beställning av kataloger:

Facit Förlags AB
Box 537
201 25 Malmö
Tel: 040-25 88 53
Fax: 040-25 88 59
info@facit.se

Aktuella kataloger