Facit Förlags AB
Box 537
201 25 Malmö
SVERIGE
Facit Förlags AB info@facit.se

Tel: 040-25 88 53Startsida
FACIT Special Classic 2020
FACIT Norden 2020
FACIT Postal IX
FACIT Sverige 2019
FACIT Special 2015
Kontakt
Press
Integritetspolicy
Extra kataloginformation
Länkar
Beställ

English

Kommande kataloger 2020-2021

Mycket har hänt under de dryga sju decennier som förflutit sedan den allra första Facitkatalogen gavs ut. FACIT 1948 innehöll 256 svartvita sidor i pocketformat. Dagens utgivning omfattar fyra olika kataloger varav tre är helt i färg, två är inbundna med hårt omslag och antalet sidor har nästan tiodubblats till sammanlagt 2448 sidor.

Arbetet med kommande kataloger är i full gång, bland annat kommer FACIT Postal X att presenteras under året, fem år efter att senaste utgåvan kom ut. Det är också dags för en ny upplaga av FACIT Sverige som ges ut vartannat år. FACIT Special Classic och FACIT Norden utkommer båda under 2021.

Den aktuella utgivningsplanen är:

 • FACIT Postal X - utkommer i slutet av november 2020
 • FACIT Sverige 2021 - utkommer i slutet av november 2020
 • FACIT Special Classic 2022 - utkommer preliminärt våren 2021
 • FACIT Norden 2022 - utkommer preliminärt hösten 2021

FACIT Norden 2020 ute nu!

Facit Norden 2020

Nu inbunden med läsband!

Mer än 1000 sidor!

FACIT Norden 2020 är på 1016 sidor och innehåller Nordens alla frimärken från 1951 och framåt med varianter. Perioden före 1951 beskrivs med utgåva och valör, utan varianter, med pris för normalmärke.

För första gången är dessutom hela tryckupplagan inbunden i hårt omslag, liksom systerkatalogen FACIT Special Classic 2020!

I denna utgåva har detta skett:

 • Inbunden i hårt omslag med läsband.
 • Artikel om arbetet med nyanseringen av Tre Kronor-seriens frimärken F284-F317. Nyanserna är även avbildade!
 • Förteckning över ländernas utgivna block (BL).
 • Uppdatering av svenska souvenirark (SS) och frimärksblock (BL).
 • Norges ”affixing rullemerker” är uppdaterad till april 2019.
 • De danska frankeringsetiketterna är uppdaterade.
 • Förteckning med priser över Islands Tollur-stämplade frimärken.
 • Alla nyutkomna frimärken från Norden.
 • Justeringar och uppdateringar.
 • Uppdaterad medlemsförteckning från Sveriges Frimärkshandlareförbund.
 • Annonser från frimärkshandlare och frimärksauktionärer.
 • Annonser från nordiska postverk.
 • Inte mindre än 1016 sidor.

Priset för katalogen är 500 kr inkl. 6% moms (frakt tillkommer).

Beställ

FACIT Special Classic 2020 ute nu!

Facit Special Classic 2020

Nu inbunden!

Nästan 100 nya sidor med värdefulla artiklar och nya studier!

FACIT Special Classic 2020 omfattar hela 480 sidor och därmed nästan 100 sidor mer än föregående utgåva. För första gången är dessutom hela tryckupplagan inbunden i hårt omslag! Katalogen innehåller Nordens alla frimärken fram till 1951 med varianter.

I denna utgåva har detta skett:

 • Redovisning av utarbetad modell, framtagen för beräkning av antalet oanvända svenska frimärken 1855-1877.
 • Ny katalogisering av Stockholms svarta lokalfrimärke från F6a1, F6a2 och F6a3 till F6A och F6B.
 • Uppdateringar av vattenmärken och varianter på Sverige F50-F104.
 • Nyanskorrigeringar av Oscar II i koppartryck, F54 och F59.
 • Förteckning över plåtnummer och semaforlinje med semaforstreck i marginalerna på Gustaf V i medaljong.
 • Artikel om Gustaf V i medaljong, regler för bedömning av ”starkt förskjutet påtryck” på provisorierna F97-F104.
 • Artikel om arbetet med nyanseringen av Tre Kronor-seriens frimärken F284-F317. Nyanserna är även avbildade!
 • Danmark, omarbetat avsnitt, ”Frimärken med reklammärke”.
 • Slesvig, specialartikel ”The 1920 Schleswig Plebiscite Stamps”.
 • Nytt avsnitt ”Grönländska stämplar” från 1938-1984.
 • Island, återanvändningsperiod för kronstämplar och bläckmakuleringar.
 • Island, tillägg till artikeln från 2013 ”Í Gildi ’02-’03 overprint”.
 • Avsnittet ”Finska frimärken på försändelser” är helt omarbetat.
 • Inte mindre än 480 sidor.

Priset för katalogen är 450 kr inkl. 6% moms (frakt tillkommer).

Beställ

Facit Sverige 2019 har släppts!

Facit Sverige 2019

FACIT Sverige 2019 är på 392 sidor - den mest omfångsrika Sverigekatalogen hittills - och innehåller alla utgivna svenska frimärken ända från starten 1855. Katalogen beskriver de olika valörerna med pris för ostämplade och stämplade frimärken med samtliga motiv avbildade i färg.

Bland innehållet i FACIT Sverige 2019:

 • NYHET: Förteckning över vilka frimärken som inte går att blöta av i vattenbad.
 • Turistportomärken och tidningsfrimärken.
 • Förstadagsbrev, frimärkshäften och självhäftande märken i omslag.
 • NYHET: För första gången presenteras en katalogisering med prissättning av de svenska Evenemangsbrevmärkena från 1874 till och med 1925.
 • NYHET: Samtliga utgivna (549 st.) Motivblad till och med 23 augusti 2018 finns nu avbildade och avslutas med en sammanställd prislista.
 • Som fortsättning på avbildningar av de Officiella Maximikorten i FACIT Sverige 2017, finns här fortsättningen (MK551-MK581), med prislista för dessa. MK581 är det sista utgivna Officiella Maximikortet.
 • Svensk privat lokalpost med uppdatering av de senaste utgåvorna. Nu även med engelsk översättning.
 • Uppdaterad medlemsförteckning från Sveriges Frimärkshandlareförbund.
 • Inte mindre än 392 sidor.

Priset för katalogen är 350 kr inkl. 6% moms (frakt tillkommer).

Beställ

Stor Guldmedalj till FACIT Special Classic 2017

Facit Special Classic Large Gold Facit Norden Gold

För första gången någonsin så har ett Stort Guld i litteraturklassen delats ut till en frimärksvärderingskatalog. Under den internationella frimärksutställningen FINLANDIA 2017 i Tammerfors 24-28 maj tilldelades FACIT Special Classic 2017 inte mindre än 95 poäng och därmed ett Stort Guld. Även FACIT Norden 2017 fick mycket högt betyg och blev med 93 poäng tilldelad guld.

FACIT Special Classic och FACIT Norden uppstod när man år 2016 med chefredaktör Gunnar Lithén i spetsen beslutade sig för att dela FACIT Special i två delar. Facit Special Classic innehåller Nordens frimärken fram till 1951 med varianter och specialiteter. Facit Norden innehåller Nordens frimärken från 1951 och framåt med varianter samt perioden före 1951 med utgåva och valör, utan varianter. Båda katalogerna som även innehåller aktuellt redaktionellt material har blivit mycket uppskattade av samlarna.

Vad kostar mina frimärken?

Den första Facitkatalogen kom ut 1947 och har sedan dess blivit en institution och ett måste bland samlare av skandinavisk filateli. Med rätt Facitbok i handen har man inte bara en aktuell priskatalog med samtliga utgivna frimärken utan även en handbok i frimärkssamlandets konst. Författarna består av en katalogkommitté på ca tjugo stycken aktiva och ansedda filatelister som var och en noggrant följer marknaden inom sitt specialområde.

FACIT Special Classic innehåller alla Nordens frimärken med varianter och specialiteter fram till 1951.

FACIT Norden innehåller alla Nordens frimärken fram till den senaste utgåvan. Dock är det endast frimärken från 1951 och framåt som har varianter, tidigare frimärken beskrivs endast med utgåva, valör och pris för normalmärke.

FACIT Postal är en katalog som kommer vart femte år och är inriktad på svenska ortsstämplar och posthistoria vilket är ett väldigt brett och populärt samlarområde inom filatelin.

FACIT Sverige kommer ut vartannat år och är en enklare katalog med endast svenska frimärken inklusive den senaste privata lokalposten. Katalogen är fylld med vackra färgbilder i hög kvalitet och är mycket pedagogiskt utformad. Denna katalog är perfekt att starta sitt samlande med eller för den som på olika sätt har frimärken i sin ägo och behöver få en snabb överblick av värdet.

Filatelistiska nyheter

Ny chefredaktör för Facitkatalogerna!

Efter 15 år som VD och redaktör har Leif Jaråker beslutat att lämna över ansvaret för Facitkatalogerna. Han lämnar dock inte företaget helt då han behåller sin plats i styrelsen. Ny chefredaktör blir Gunnar Lithén, erfaren filatelist och belönad utställare.

Gunnar har arbetat med drift och användarsupport av datorer sedan 1968. Under 19 år arbetade han åt Svenska Försvaret. Från 1987 arbetade han åt internationella företag som NCR Svenska AB, AT & T, Sun microsystems AB och slutligen för Oracle Svenska AB.

Inom filatelin är Gunnar Lithén en av våra främsta posthistoriker och medlem av Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation SSPD. Gunnars expertområde är framförallt svenska ångbåtspostexpeditioner, där han har den främsta kunskapen och dokumentationen som finns att tillgå. Sitt utställningsexponat "Cancellations from Swedish steamship mail post offices from 1869 and up to 1951” har Gunnar ställt ut sedan 2008 och förra året (2013) vann det internationella guldmedaljer både i Thailand och i Brasilien. Gunnar är också medlem i Riksföreningen för Hembygdsfilateli, Stockholms Filatelist-sällskap och Solna Frimärkssamlarförening.

Gunnar kommer som chefredaktör att ansvara för de redaktionella uppgifterna kring Facitkatalogerna. Det är han, tillsammans med katalogkommittén, som kommer att ansvara för uppdateringar samt hålla kontakt med skribenter och annonsörer. Nästa utgivning är Facit Special 2015 som kommer ut lagom till den nationella utställningen BALTEX 2014 i Malmö sista helgen i augusti. Här kommer ni också att kunna träffa Gunnar i Postiljonens monter samt i framtiden även på andra nationella filatelistiska evenemang. Gunnar Lithén utgår från Kista men bolagets adress kommer att vara i Malmö där administrationen kommer att skötas med Lars-Olow Carlsson som ny VD för Facit Förlags AB.

För redaktionella frågor och annonsering:

Facit Förlags AB
Gunnar Lithén
Vejlegatan 9, 5tr
164 44 Kista
Tel: 070-378 00 11
gunnar.lithen@facit.se

För fakturering och beställning av kataloger:

Facit Förlags AB
Box 537
201 25 Malmö
Tel: 040-25 88 53
Fax: 040-25 88 59
info@facit.se

Aktuella kataloger